20140823Vol030潘娇娇海南合集86P潘娇娇美媛馆

20140823Vol030潘娇娇海南合集86P潘娇娇美媛馆

焙热去心,用肥白者良。又入盐少许,治冷气心痛,下咽则安。

然行气峻猛,虚者勿服。或言竹沥性寒仅可施之热痰,不知入于附桂剂中,未尝不开发湿痰寒饮也。

盖肝主筋,肾主骨,肾充则骨强,肝充则筋健。枝叶烧灰淋汁,或煎膏涂白癜风。

 故《本经》又主身中不足,大惊,四肢重,用此补益脾津而神气自宁,肢体自捷矣。发明痰在胁下及皮里膜外,非此不能达,控涎丹用白芥子正此义也。

今吴楚闽越人家折枝插成。稀痘方用琐琐葡萄一岁一钱,神黄豆一岁一粒,杵为细末,一阳夜蜜水调服,并擦心窝腰眼,能助肾祛邪,以北地方物专助东南生气之不足也。

时珍云,腹胀喘满,研末汤服。去翅足用。

Leave a Reply